Des de 1979 la millor selecció internacional de màquines-eina per a la xapa.
  • Cisalles hidràuliques ASTRIDA de tall pendular

  • Cisalles guillotines hidràuliques ASTRIDA de tall vertical sèrie ACV

  • Tall per raig d'aigua a ultra alta pressió ASTRIDA

  • Premses plegadores electròniques ASTRIDA sèrie APHS

  • Premses plegadores ASTRIDA en tàndem-Projectes especials -

  • Corbadores de Perfils ROUNDO

  • Punxonadores CNC ASTRIDA

  • Cisalles Universals i Punxonadores hidràuliques ASTRIDA

  • Làser FIBRA ASTRIDA

  • Cilindres curvadores hidràulics ASTRIDA de 3 i 4 rodets

MÀQUINES-EINA PER TREBALLAR LA XAPA