Des de 1979 la millor selecció internacional de màquines-eina per a la xapa.
Portada > Punxonadores amb control CNC ASTRIDA

Punxonadores amb control CNC ASTRIDA

Serie VT-300

La idea bàsica d'aquestes màquines és permetre l'accés dels tallers mitjans al punxonat CNC amb un equip realment professional i amb un pressupost similar al de les màquines d'un o pocs capçals.
Les punxonadores ASTRIDA sèrie VT-300 presenten un bastiment tancat amb una alta rigidesa estructural. Es presenten en dues versions, de 24 i 32 útils, dels quals molts són autoíndex. Per al muntatge d'aquestes màquines s'utilitzen components de gran fiabilitat i prestigi internacional.


MÀQUINES-EINA PER TREBALLAR LA XAPA